P1010122 

運動版~頂級~為前避震器不良+李子串不良~

 

 

P1010118 

新避震器+防塵套+上座+李子串*2~

 

 

P1010119

右前ok~

 

 

P1010121 

左前ok~

 

 

P1010120

舊品~在來去定位就ok啦~

 

 

 

 

 

  

立得新汽車 阿堅 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()